Vés al contingut
Unitat d'Escolarització Compartida_UEC_Fundació Antonio Jiménez

Unitat d'Escolarització Compartida (UEC)

Què són?

Són programes d’atenció educativa per alumnes de 3r i 4t d’ESO que presenten dificultats d’adaptació escolar i que necessiten ajuda per a poder superar-los i/o continuar estudiant.

L’objectiu de les UEC és aconseguir que els i les alumnes assoleixin les competències bàsiques per obtenir el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria i evitar l'abandonament escolar.


Característiques

  • Una metodologia que motivi la participació activa dels i les alumnes en el seu itinerari educatiu, acadèmic i desenvolupament personal
  • Orientació als i les alumnes en els seus projectes de vida, a través de tutories grupals i individuals per dissenyar el seguiment i l’acompanyament durant la seva etapa a  la UEC i posteriorment.
  • Retornant als i les joves la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar
  • Fomentant el compromís d’institucions públiques i privades per l’educació i formació del jovent.
  • Treball en xarxa, de proximitat  i de col·laboració amb els diferents agents socials del territori.
  • Suport, orientació i acompanyament a les famílies
  • Grups reduïts i flexibles
  • Treball a l’aula: on es treballaran les matèries més instrumentals i competències bàsiques a partir d’una adaptació curricular. Cada alumne disposarà d’un Pla individualitzat a partir del qual  se l’avaluarà i es valorarà el seu progrés.
  • Treball als tallers: en aquests es desenvoluparà els aprenentatges de caràcter més pràctic relacionat amb les diferents matèries. S’ofereix un ampli ventall de tallers de caràcter professionalitzador.
  • Orientació acadèmica i professional per a la continuïtat en la formació reglada o bé per al disseny d’itineraris formatius i professionals. Proporcionant informació a l’alumnat, referent a l’estructura del sistema educatiu obligatori i postobligatori, les competències professionals i la seva acreditació i l’estat actual de les necessitats dels sectors productius i econòmics de l’entorn.
Formació contínua_Fundació Antonio Jiménez

PROMOVEM LA CONTINUÏTAT FORMATIVA I LA PREVENCIÓ DE L’ABANDONAMENT ESCOLAR

Territori d'actuació_UEC_Comarques de ponent_Fundació Antonio Jiménez

Unitats d’Escolarització Compartida

 La UEC complementa l’escolarització ordinària i esdevé crucial perquè l’alumnat no sigui exclòs del sistema educatiu. Per tant, complementa l’atenció educativa que ofereixen els centres educatius, afavoreix l’assoliment de les competències de l’etapa i vetlla per la continuïtat formativa dels i les alumnes amb una metodologia flexible, pràctica, motivadora i personalitzada per retornar-los la confiança en les possibilitats d’èxit personal.   

El perfil d’alumnat són nois i noies amb necessitats educatives derivades de situacions socioeconòmiques i socioculturals especialment desfavorides i/o amb risc d’abandonament escolar prematur.

L’acompanyament i l’acció educativa orientadora esdevé una eina pedagògica per promoure la continuïtat formativa i la prevenció de l’absentisme i l’abandonament escolar amb una perspectiva integradora.

La Fundació gestiona les UEC a les comarques de Lleida (Borges Blanques, Mollerussa, Cervera i Tàrrega) des de l’any 2012.

Com treballem les UEC?

1

Motivació

Utilitzant una metodologia que motivi la participació activa dels alumnes en el seu itinerari educatiu

2

Orientació

Orientant als alumnes en els seus projectes de vida, a través de tutories grupals i individuals per dissenyar el seguiment i l’acompanyament acadèmic i desenvolupament personal

3

Confiança

Retornant als joves la confiança en les possibilitats d’èxit personal, reforçant els seus aprenentatges i evitant l’abandonament escolar

4

Compromís

Fomentant el compromís d’institucions públiques i privades per l’educació i formació dels joves

Amb el suport de

Educació