Vés al contingut
Història_Fundació Antonio Jiménez

Història

Antonio Jiménez López

1933 Arjonilla, Jaén - 2003 Barcelona


L’any 1988 realitza la seva primera acció formativa en un centre de formació ocupacional a Càritas per col·lectius amb especials dificultats. Després d’aquesta experiència i fins a la seva jubilació; l’Antonio va compaginar la seva activitat empresarial amb l’educativa.

L’any 1991 va impartir formació a l’Escola de Fusteria i Ebenisteria de la Fundació Mercè Fontanilles. La seva incorporació a l’escola va suposar una important professionalització en l’àmbit de maquinària, eines i espais de treball. Professor exigent, perfeccionista i amb una habilitat innata per les relacions personals sabia transmetre la seva alegria, entusiasme i positivitat a classe.

A mitjans de la dècada dels noranta, la Fundació Mercè Fontanilles crea l’empresa d’inserció sociolaboral Art Integrat, aquest nou projecte buscava millorar l’ocupació de les persones ateses per l’entitat. L’Antonio es va comprometre en aquest nou repte de la fundació i va aportar la seva il·lusió i empenta.

L’any 1998 es va jubilar professionalment i la Fundació Mercè Fontanilles el va convidar a formar-ne part. Va ser una manera de reconèixer la seva dedicació i implicació la forma amb la qual l’Antonio podia continuar aportant les seves idees i experiència des de la direcció de l’entitat.

D'aquesta forma, per preservar la seva especial contribució, tan enriquidora i inspiradora; una entitat dedicada a l’educació, la formació i l'ocupació havia de projectar-se i perdurar amb el seu mateix nom.

 L’any 2012 va nèixer l'escola Foresterra a l'Empordà a partir del projecte impulsat per l’Empresa d’Inserció Foresterra SCCL i la Fundació Antonio Jiménez amb l’objectiu d’oferir a joves una oportunitat laboral en activitats agrícolesramaderes forestals, així com, nocions en oficis diversos com electricitat, mecànica...

Un itinerari formatiu professionalitzador d'un període de dos anys en què els alumnes, mitjançant formació pràctica teòrica, adquirien totes les competències necessàries per a la gestió de cicles productius agropecuaris.

La missió de l’Escola Foresterra consisteix a dotar d’eines bàsiquesinstrumentals professionalitzadores a joves en risc d’exclusió social per tal de millorar la seva ocupabilitat i aconseguir la inclusió laboral, ja sigui des de la contractació en empresa d’inserció, empresa ordinària o l’autoocupació.

Actualment es gestionen les UECS i el programa Mas Social.

Antonio Jiménez i López
Antonio Jiménez i López