Vés al contingut
Política de transparència_Fundació Antonio Jiménez

Política de transparència

A la Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, a la Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez els comptes anuals són auditats per Audiaxis auditores SLP.

Informació complementària

La Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.


Pressupost anual

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

470.290
85,25 %

Prestació de serveis 

14,75 %

Subvencions

91,74 %

Finançament públic

8,26 %

Finançament privat


Categoria professional de la plantilla

Categoria professional treballadors_Fundació Antonio Jiménez

Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

Memòries econòmiques

En aquest apartat podràs consultar les memòries econòmiques de la Fundació.


Pla Estratègic

El Pla Estratègic forma part de la Coordinadora Sinergia Social.