La missió de la Fundació Antonio Jiménez és oferir serveis educatius, formatius i de creació d’ocupació a col·lectius en risc d’exclusió social.

L’objectiu de la Fundació Antonio Jiménez es centra en generar més oportunitats a les persones ateses utilitzant l’educació com a instrument d’inclusió social, amb els valors del tercer sector i des de la proximitat territorial.

Projectes educatius i formatius

Unitats d'Escolarització Compartida

  • Suport a l'escolarització d'adolescents amb necessitats educatives especials

Escola Foresterra

  • Formació per a l'ocupació
  • Acompanyament i suport a la inserció laboral

 

Unitat Escolarització Compartida LleidaEscola Foresterra Formació per Ocupació

Tallers d'Ocupacions (Unitats d'Escolarització Compartida) - Treballs a l'hort (Escola Foresterra)