Vés al contingut
Estatuts i Patronats_Fundació Antonio Jiménez

Estatuts i Patronat

Estatuts

L’entitat es va constituir amb la finalitat fundacional d’oferir una formació i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.


Membres del Patronat

  • El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de governrepresentació administració de l’entitat. Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatus fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència.
  •   Domènec Domènech Roig, president
  •   Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •   Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •   Pere Molins García, secretari
  •   Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera

Valors

  • Organitzacionals: Compartint els valors no lucratius propis de l'interès general, que ajuden al desenvolupament equilibrat de les persones i del seu entorn, es posen al servei de la comunitat un conjunt de recursos humans, materials i funcionals.
  • Millora Contínua: El compromís amb la societat implica un compromís constant amb la millora contínua, tot desenvolupant un sistema de gestió que promogui i avaluï la qualitat de tota l'organització i dels seus serveis.