Vés al contingut
Formació_Fundació Antonio Jiménez

Formació

Projecte Mas social

La finalitat del Projecte Mas Social és fomentar la incorporació de joves al mercat de treball i la recuperació d'oficis mitjançant propostes d'economia verda, a través de dues accions específiques: El foment de l'agricultura ecològica I La bio-construcció

El projecte Mas Social es desenvolupa en dos punts d'actuació ubicats als extrems del país, a les comarques de Girona i el Baix Ebre. Indrets que comparteixen trets comuns com ara un entorn majoritàriament rural, amb espais naturals i amb una elevada biodiversitat. Això enriqueix l'entorn, però també implica una fragilitat dels ecosistemes que requereix estratègies específiques que els preservin.

Fomentem els espais rurals i els oficis tradicionals_Fundació Antonio Jiménez

Fomentem els espais rurals i els oficis tradicionals

Territori d'actuació_Fundació Antonio Jiménez

Què és?

El projecte Mas Social pretén donar resposta a les necessitats d'un territori alhora que copsa les seves oportunitats. Treballa la capacitació de joves que han tingut trajectòries d'abandonament escolar i no gaudeixen d'una ocupació laboral perquè, o bé tornin al sistema educatiu reglat o bé entrin en el mercat laboral.

El sector primari presenta una llarga tradició i està força arrelat als 2 territoris, amb disponibilitat d'àmplies extensions de conreu, el projecte desenvolupa l'agricultura ecològica per garantir conreus preservant la biodiversitat i la cura del medi ambient. Aquest model de conreu alhora aporta valor afegit a l'activitat econòmica del territori atenent: la demanda de sectors a l'alça, la producció per a cooperatives de consumidors, l'agricultura ecològica, la demanda de productes de km 0, locals i de temporada, etc.

La bio-construcció, garanteix la recuperació i rehabilitació de masies per sobre de l'edificació d'obra nova, i fomenta els espais de construcció tradicional com a elements arquitectònics amb un elevat valor afegit i turístic de la zona. Tanmateix si es realitzen construccions d'obra nova, que s'integrin com a element "bio" dins de l'ecosistema i l'activitat agrícola.

La sostenibilitat ambiental és un valor transversal en el disseny de tots els projectes_Fundació Antonio Jiménez

La sostenibilitat ambiental és un valor transversal en el disseny de tots els projectes

Objectius

Amb la incorporació de joves al mercat de treball acomplim amb el relleu generacional afavorint l'assentament poblacional en les àrees rurals i evitant així la migració rural-urbà. També es pretén la preservació del territori geogràfic i sociocultural, amb l'ocupació laboral dels joves en els oficis tradicionals o en altres oficis nous vinculats a la lògica de l'economia verda.

A través de l'acompanyament socioeducatiu per part de professionals qualificats es fa un treball de motivació, de suport emocional i de descobriment de les capacitats de l'alumnat. La formació dissenyada vol defugir de les propostes academicistes i restringides a l'espai aula, fent una programació didàctica basada en l'experimentació, el treball per projectes, l'aprenentatge per descobriment i la realització de pràctiques en entorns de treball.

Amb el suport de

Aquest projecte és possible gràcies al suport de:

Generalitat de Catalunya
SOC
UE
Ministerio de Trabajo