Vés al contingut
Notícies_Exercici físic_Fundació Antonio Jiménez

Programa de promoció d’exercici físic destinat a joves

Notícies_Exercici físic_Fundació Antonio Jiménez

A la Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) realitzem l’atenció educativa als alumnes de 3r i 4t d’ESO a través de plans individualitzats de treball, amb els quals es pretén que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques que es requereixen per obtenir el títol de Graduat/da en Educació Secundària Obligatòria.

Durant aquest primer trimestre hem estat treballant una primera presa de contacte amb el curs, cohesionant el grup i veient les particularitats de cada un dels i les alumnes. Un cop acabada la primera avaluació, des de la UEC de Cervera hem participat en el programa “FitJove”, un programa de promoció d’exercici físic destinat a joves.

Els objectius principals són la prevenció del consum de drogues i la promoció de l’exercici físic entre els i les adolescents així com vincular-los a l'esport més enllà de l’activitat física que realitzen en els centres educatius.

Hi hem estat anant durant una setmana sencera, dues hores cada dia, aconseguint vincular al CEM de Cervera a més de la meitat dels joves de la UEC.