Política de Transparència

 

A la Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez, s'aplica el Pla de comptabilitat de les fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre.

Com una de les mesures de transparència i rendició de comptes, a la Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez els comptes anuals són auditats per Audiaxis auditores SLP.

 

Informació complementària

La Fundació Formació i Valors Antonio Jiménez, per tal de complir les obligacions que estableix la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, certifica que en aquesta web consta la informació requerida, de manera comprensible, d'accés fàcil, gratuït i universal.

- Denominació
- Dades de contacte
- Funcions i tasques de la Fundació
- Organigrama
-
Pla Estratègic
- Memòries d'activitats i responsabilitat social

 


 

Pressupost anual

A continuació es detalla el pressupost anual del qual ha gaudit la Fundació en l'últim any:

290.475 €

 

Prestació de serveis                    Subvencions

87,64 %                                    12,36 %

Finançament públic                    Finançament privat

94,53 %                                        5,47 %

 


 

Categoria professional de la plantilla

 

 


 

Comunicació amb la plantilla

La comunicació interna s’estructura a partir de canals ascendents i descendents, d’acord amb la nostra estructuració horitzontal:

  • Reunions periòdiques de la direcció de l’entitat amb les direccions de servei per tractar: criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, gestió econòmica, etc.
  • Reunions de les direccions amb els seus equips (setmanals o quinzenals): criteris tècnics sobre el servei, criteris i polítiques laborals de l’entitat, anàlisi tècnic i de qüestions ètiques per portar a terme el servei, etc.
  • Reunions anuals de direcció amb el personal dels centres: resultats generals de l’entitat, nous serveis, valors, etc.
  • Intranet corporativa com a instrument de comunicació interna, permeten la connexió entre iguals de tots els membres de l’organització.

 


Memòries econòmiques

En aquest apartat podràs consultar les memòries econòmiques de la Fundació.

 

Veure