Adequació i Arranjament de l'entorn Mas Ventós

13 Abril 2017
 
Mas Ventós es troba enmig de la forest de Muntanya de Sant Pere de Rodes, localitzada al nord est de Catalunya, dins del Parc Natural del Cap de Creus, entre els municipis de Llançà, Vilajuïga i Port de la Selva, dins del terme municipal de Port de la Selva.
 
L’àrea recreativa de Mas Ventós és una zona molt freqüentada, sobretot a l’estiu i als caps de setmana, ja que moltes persones van a passar-hi el dia i de pícnic, tant per la seva privilegiada situació com per la possibilitat de disposar d’una zona condicionada de taules per menjar i barbacoes.
 
 
PROBLEMÀTIQUES
Actualment l’entorn de l’àrea recreativa es troba, majoritàrimaent, en bon estat. Les taules i instal·lacions estan ben condicionades, el terreny està correctament desbrossat i gran part de l’àmbit està delimitat per una tanca de protecció. Malgrat tot, es detecten algunes mancances:
- No hi ha accés adaptat per a persones amb discapacitat, la qual cosa limita molt les possibilitats d’ús de l’espai per aquest col·lectiu i els seus acompanyants.
- L’aparcament existent és insuficient sobretot a l’estiu.
- En moments de grans pluges no hi ha un sistema general de conducció de les aigües pluvials, el que causa la degradació de l’espai en aquestes situacions, ja que és deteriora el ferm de l’àrea recreativa.
- No hi ha una delimitació clara dels espais situats entre l’àrea recreativa i la pista a Sant Onofre.
 
OBJECTIU DE LA INTERVENCIÓ
Es proposa la realització d’algunes actuacions que permetin l’adequació i arranjament de camins i conduccions d’aigües pluvials a l’entorn de l’àrea recreativa de Mas Ventós a fi de millorar-ne la seva conservació i millorar-ne l’accessiblitat.
 
 
OBJECTIUS SOCIALS
- L’execucuió de les actuacions s’ha realitzat amb persones amb risc d’exclusió social.
- Recuperació de tècniques constructives i materials tradicionals propis de l’arquitectura mediterrània.
- Permetre l’accés adaptat a l’àrea recreativa de Mas Ventós, zona de gran valor històric i patrimonial.
 
 
Amb la finalitat d’adequar i arranjar l’entorn de Mas Ventós s’han realitzat les actuacions següents:
01. Protecció davant de l’erosió per plujes torrencials: Creació de recs, pous i passants.
02. Creació d’un accés adaptat per a persones amb mobilitat reduïda que els permeti accedir a l’àrea recreativa i al mirador de Mas Ventós, permetent a aquestes persones poder gaudir d’espais emblemàticcs del Parc Natural, fins ara innacesibles.
 
Aquest treballs formen part d’un projecte global que contribueix a la preservació, defensa i restauració dels valors naturals i patrimonials del Paratge Natural d’Interès Nacional de la Muntanya de Sant Pere de Rodes, dins el PN del Cap de Creus.
 
 
Amb la finalitat de permetre l’accés amb facilitat de persones amb mobilitat reduïda a l’àrea recreativa s’ha efectuat el següent:
- Condicionament del ferm
Es recupera el traçat del camí antic que conduïa a Mas Ventós. Es condiciona el ferm tot creant un itinerari adaptat entre l’aparcament existent, l’àrea recreativa i el mirador per a què les persones amb mobilitat reduïda puguin accedir-hi.
- Característiques
El camí s’ha resolt amb un ferm consitent amb fang i calç, antilliscant, d’1,20 metres d’amplada. Les zones de rampa tenen sempre un pendnet inferior al 12% i disposen de murs de pedra seca o de tanca texana a almenys un dels seus laterals.