Antonio Jiménez López

1933 Arjonilla (Jaén) - 2003 Barcelona

Ressenya biografica Antonio JimenezArriba a Barcelona l’any 1948 per treballar en el sector de la construcció; a la dècada dels cinquanta i durant l’expansió de la indústria metal·lúrgica comença a treballar-hi en l’àmbit de la mecanització. Després de vint anys com a torner, l’any 1977 crea la seva empresa de fusteria.

L’any 1988 realitza la seva primera acció formativa en un centre de formació ocupacional a Cáritas per col·lectius amb especials dificultats.  
Després d’aquesta experiència i fins la seva jubilació; l’Antonio va compaginar la seva activitat empresarial amb l’educativa. L’any 1991 comença a impartir formació a l’Escola de Fusteria i Ebenisteria de la Fundació Mercè Fontanilles.

La seva incorporació a l’escola va suposar una important professionalització a nivell de maquinària, eines i espais de treball. Professor exigent, perfeccionista i amb una habilitat innata per les relacions personals sabia transmetre la seva alegria, entusiasme i positivitat a classe, propiciant sempre un ambient agradable al taller de l’escola.

A mitjans de la dècada dels noranta Fundació Mercè Fontanilles crea l’empresa d’inserció sociolaboral ArtIntegrat, aquest nou projecte buscava millorar l’ocupació de les persones ateses per l’entitat. L’Antonio es comprometé en aquest nou repte de la fundació i va aportar, un cop més, la seva il·lusió i empenta en la posada en marxa del projecte d’ocupació. 

L’any 1998 es jubila professionalment i el Patronat de la Fundació Mercè Fontanilles el va convidar a formar-ne part. Fou una manera de reconèixer la seva dedicació i implicació en els diferents projectes en els que va participar, i també, la forma amb la que l’Antonio podia continuar aportant les seves idees i experiència des de l’òrgan de govern de l’entitat.

D'aquesta forma, per preservar la seva especial contribució, tan enriquidora i inspiradora en el desplegament de la nostra Missió; una entitat dedicada a la educació, la formació i l'ocupació havia de projectar-se i perdurar amb el seu mateix nom.