Programes i Serveis

La Fundació Antonio Jiménez desenvolupa tots els serveis i programes des d’una perspectiva de col·laboració directa amb les diferents administracions competents en el marc del Sistema Català de Serveis Socials, així com, altres institucions i sistemes públics implicats. Sempre, des d’una visió de complementarietat en els nostres serveis, i oferint una atenció directa global a tots els nostres usuaris.

Programes i Serveis :
- Servei d'ensenyament.
- Serveis de formació e inservió.
- Centres de formació vinculats.