Memòries Anuals

La Memòria d’Activitats és la recapitulació de les accions desenvolupades durant l’any; en aquest apartat podeu consultar les diferents memòries de l'entitat.

Resum d'Activitats i Serveis 2020

Resum d'Activitats i Serveis 2019

 

Resum d'Activitats i Serveis 2018

Resum d'Activitats i Serveis 2017

Resum d'Activitats i Serveis 2016

Resum d'Activitats i Serveis 2015

Resum d'Activitats i Serveis 2014

Resum d'Activitats i Serveis entitat Formació i Valors Antonio Jiménez 2014

Resum d'Activitats i Serveis 2013

Resum Activitats i serveis 2013

Memòria d'activitats i Responsabilitat Social 2012

Memoria Activitats i Responsabilitat Social 2012