Formació

Projecte Mas social

La finalitat del Projecte Mas Social és fomentar la incorporació de joves al mercat de treball i la recuperació d'oficis mitjançant propostes d'economia verda, a través de dues accions específiques: el foment de l'agricultura ecològica i la bio-construcció.

El projecte Mas Social es desenvolupa des de fa més de tres anys en dos punts d'actuació ubicats als extrems del país, comarques de Girona i el Baix Ebre. Indrets que comparteixen trets comuns: un entorn majoritàriament rural, amb espais naturals i amb una elevada biodiversitat. Això enriqueix l'entorn, però també implica una fragilitat dels ecosistemes que requereix estratègies específiques que els preservin. Per tal motiu, la sostenibilitat ambiental és un valor transversal en el disseny de tots els projectes.

El projecte Mas Social pretén donar resposta a les necessitats d'un territori alhora que copsa les seves oportunitats. Treballa la capacitació de joves que han tingut trajectòries d'abandonament escolar i no gaudeixen d'una ocupació laboral perquè, o bé tornin al sistema educatiu reglat o bé entrin en el mercat laboral. En ambdós escenaris, la capacitació dels joves es vehicula mitjançant la recuperació d'oficis en l'àmbit de l'economia verda, a través de dues accions específiques: el foment de l'agricultura ecològica i la bio-construcció.

El sector primari presenta una llarga tradició i està força arrelat als 2 territoris, amb disponibilitat d'àmplies extensions de conreu, el projecte desenvolupa l'agricultura ecològica per garantir conreus preservant la biodiversitat i la cura del medi ambient. Aquest model de conreu alhora aporta valor afegit a l'activitat econòmica del territori atenent la demanda de sectors a l'alça, com la producció per a cooperatives de consumidors, l'agricultura ecològica, la demanda de productes de km 0, locals i de temporada, etc.

La bio-construcció, garanteix la recuperació i rehabilitació de masies per sobre de l'edificació d'obra nova, i fomenta els espais de construcció tradicional com a elements arquitectònics amb un elevat valor afegit i turístic de la zona. Tanmateix si es realitzen construccions d'obra nova, que s'integrin com a element "bio" dins de l'ecosistema i l'activitat agrícola.

Amb la incorporació de joves al mercat de treball acomplim amb el relleu generacional; afavorint l'assentament poblacional en les àrees rurals i evitant així la migració rural - urbà. També es pretén la preservació del territori geogràfic i sociocultural, amb l'ocupació laboral dels joves en els oficis tradicionals; o en altres oficis nous vinculats a la lògica de l'economia verda.

A través de l'acompanyament socioeducatiu per part de professionals qualificats es fa un treball de motivació, de suport emocional i de descobriment de les capacitats de l'alumnat. La formació dissenyada vol defugir de les propostes academicistes i restringides a l'espai aula, fent una programació didàctica basada en l'experimentació, el treball per projectes, l'aprenentatge per descobriment i la realització de pràctiques en entorns de treball.

 

           

 


Amb el suport de: