Formació

Projecte Mas social

La finalitat del Projecte Mas Social és fomentar la incorporació de joves al mercat de treball i la recuperació d'oficis mitjançant propostes d'economia verda, a través de dues accions específiques: El foment de l'agricultura ecològica I La bio-construcció

El projecte Mas Social es desenvolupa en dos punts d'actuació ubicats als extrems del país, a les comarques de Girona i el Baix Ebre. Indrets que comparteixen trets comuns com ara un entorn majoritàriament rural, amb espais naturals i amb una elevada biodiversitat. Això enriqueix l'entorn, però també implica una fragilitat dels ecosistemes que requereix estratègies específiques que els preservin.

Què és?

El projecte Mas Social pretén donar resposta a les necessitats d'un territori alhora que copsa les seves oportunitats. Treballa la capacitació de joves que han tingut trajectòries d'abandonament escolar i no gaudeixen d'una ocupació laboral perquè, o bé tornin al sistema educatiu reglat o bé entrin en el mercat laboral.

El sector primari presenta una llarga tradició i està força arrelat als 2 territoris, amb disponibilitat d'àmplies extensions de conreu, el projecte desenvolupa l'agricultura ecològica per garantir conreus preservant la biodiversitat i la cura del medi ambient. Aquest model de conreu alhora aporta valor afegit a l'activitat econòmica del territori atenent: la demanda de sectors a l'alça, la producció per a cooperatives de consumidors, l'agricultura ecològica, la demanda de productes de km 0, locals i de temporada, etc.

La bio-construcció, garanteix la recuperació i rehabilitació de masies per sobre de l'edificació d'obra nova, i fomenta els espais de construcció tradicional com a elements arquitectònics amb un elevat valor afegit i turístic de la zona. Tanmateix si es realitzen construccions d'obra nova, que s'integrin com a element "bio" dins de l'ecosistema i l'activitat agrícola.

Objectius

Amb la incorporació de joves al mercat de treball acomplim amb el relleu generacional afavorint l'assentament poblacional en les àrees rurals i evitant així la migració rural-urbà. També es pretén la preservació del territori geogràfic i sociocultural, amb l'ocupació laboral dels joves en els oficis tradicionals o en altres oficis nous vinculats a la lògica de l'economia verda.

A través de l'acompanyament socioeducatiu per part de professionals qualificats es fa un treball de motivació, de suport emocional i de descobriment de les capacitats de l'alumnat. La formació dissenyada vol defugir de les propostes academicistes i restringides a l'espai aula, fent una programació didàctica basada en l'experimentació, el treball per projectes, l'aprenentatge per descobriment i la realització de pràctiques en entorns de treball.

Amb el suport de

Aquest projecte és possible gràcies al suport de: