Estatuts i Patronat

Estatuts

L’entitat es va constituir amb la finalitat fundacional d’oferir una formació i inserció sociolaboral per a persones i col·lectius en risc d’exclusió social.

 

 Consultar els estatuts de l’entitat.

 


Patronat

El Patronat de la fundació és el màxim òrgan de govern, representació i administració de l’entitat. Els membres adopten els acords per majoria i executen les funcions segons els estatus fundacionals amb l’objectiu de complir la missió fundacional, i realitzar una gestió dels recursos patrimonials de l’organització amb el màxim rigor i eficiència.

 

  •   Domènec Domènech Roig, president
  •   Francesc Abad Cuende, vicepresident 1r
  •   Montserrat Anfrons Gubert, vicepresidenta 2a
  •   Pere Molins García, secretari
  •   Mercè Fontanilles Emanuel, tresorera